Loksins, loksins

Loksins hefur Alþingi samþykkt að líta sérstaklega til Suðurnesja, meta stöðu sveitarfélaganna sem er um margt sérstök og miklar sveiflur verið í atvinnulífi á undanförnum árum og áratugum. Fulltrúar sveitarfélaga á Suðurnesjum hafa komið fyrir fjárlaganefnd árum saman til að benda á að vitlaust sé gefið þegar að ríkisfjármunum er útdeilt og Suðurnesin ekki notið sannmælis hvað það varðar.

Fyrirtækið Aton gerði ítarlega greiningu fyrir Reykjanesbæ á fjárframlögum til stofnana svæðisins og verkefna á vegum ríkisins sem Alþingi verður að taka alvarlega, sannreyna og bregðast við með aðgerðaráætlun til að bæta og styrkja stöðu Suðurnesjamanna. Mörg dæmi má nefna sem benda til þess að sveitarfélögin hafi rétt fyrir sér. Athyglisverð er t.d. ábending Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum í umsögn um tillöguna um að á meðan að fjáraukning til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var 1% á ári með 0,5% hagræðingarkröfu þá fjölgaði íbúum svæðisins um 15%. Slík skekkja kemur niður á heilbrigðisþjónustu við Suðurnesjamenn.

Með þingsályktunartillögunni er lagt til að skipaður verði starfshópur fulltrúa ríkis og sveitarfélaga sem fari heildstætt yfir stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum með tilliti til íbúafjölgunar og samsetningu íbúa. Samfélagsleg áhrif fólksfjölgunarinnar verði könnuð og sérstakt mat lagt á hvort fjárframlög til ríkisstofnana á svæðinu hafi fylgt þróun mála á Suðurnesjum, hvort sem er félagslegri eða efnahagslegri. Einnig er nauðsynlegt að meta áhrif niðursveiflu í ferðaþjónustu og færri flugferða um Keflavíkurflugvöll á sveitarfélögin á Suðurnesjum.

Keflavíkurflugvöllur er stærsti vinnustaðurinn á Suðurnesjum og staða hans hefur mikil áhrif á samfélögin. Það er því mikilvægt að breytingar, hvort sem eru aukin umsvif á undanförnum árum eða samdráttur sem nú stendur yfir, verði metnar með skipulögðum hætti.

Samfylkingin gerði það að forgangsmáli sínu að fá ríkisstjórnina til að gera tímasetta áætlun til að bæta stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Ég er fyrsti flutningsmaður málsins en að þessu sinni eru aðrir þingmenn Suðurkjördæmis meðflutningsmenn mínir. Tillagan hefur áður verið lögð fram af þingflokki Samfylkingarinnar en fékk þá ekki brautargengi.

Nú fær tillagan forgang eingöngu vegna þess að Samfylkingin valdi málið sem forgangsmál, bæði í haust þegar ég mælti fyrir málinu og kom því til nefndar og nú við frágang þinglokasamninga, þegar Samfylkingin kom málinu út úr nefnd til samþykktar. Ef við hefðum ekki lagt þessa áherslu á málið, hefði stjórnarmeirihlutinn orðið til þess að málið dagaði uppi. Það er sorglegt til að hugsa en sannarlega ástæða til að gleðjast yfir því að tekist hafi að greiða fyrir málinu.

Það er reyndar við hæfi að það hafi verið gert fyrir tilstilli jafnaðarmanna því málið snýst um að jafna stöðu Suðurnesjamanna hvort sem er á milli ólíkra hópa eða við aðra landshluta.

Ég bind miklar vonir við að verkefnið sem Alþingi felur ráðuneytunum að ráðast í, muni skila Suðurnesjamönnum góðum ávinningi.

Greinin birtist í Víkurfréttum